loading...

هواشناسی بروز شهرستان گراش

        براساس اطلس بين المللي ابرها كه توسط سازمان جهاني هواشناسي (WMO) در سال 1956 تهيه شده است ابرها به 10 شكل يا جنس طبقه بندي شده اند، كه ذيلا به تشريح آنها مي پردازيم:

محمود آذرایین بازدید : 7199 چهارشنبه 03 ارديبهشت 1393 نظرات (0)

 

 

 

 

براساس اطلس بين المللي ابرها كه توسط سازمان جهاني هواشناسي (WMO) در سال 1956 تهيه شده است ابرها به 10 شكل يا جنس طبقه بندي شده اند، كه ذيلا به تشريح آنها مي پردازيم:


شكل هاي اساسي ابر

اساسا ابرها به 3 شكل تقسيم مي شوند كه انواع ده گانه طبقه بندي شده در داخل اين 3 دسته قرار مي گيرند. اين 3 شكل عبارتند از:


- ابرهاي سيروس (Cirrus)

- ابرهاي كومولوس (Cumulus)

- ابرهاي استراتوس (Stratus)


فرم هاي ديگر ابر؛ تركيب انواع فوق، و يا انواع مشتق از آنها در ارتفاعات مختلف است. با توجه به اين كه مقدار بخار آب در ارتفاعات بالا كم است ابرهاي مرتفع نازك و ابرهاي ارتفاعات پاينتر ضخيم و تيره خواهند بود.

سيروس، تكه ابرهاي با لايه هاي نازك و مجزا و به شكل پرهاي سفيد مي باشند كه معمولا در ارتفاعات بسيار بالا مشاهده مي گردند.


http://s2.picofile.com/file/7965793010/abr_2.jpg


كومولوس، ابرهايي است كه قسمت پايين آنها صاف و قسمت بالايي آنها گنبدي شكل است. اين ابرها به صورت توده هاي مجزا از هم بوده و شكل كلي آنها مانند گل كلم است.


http://s3.picofile.com/file/7965792361/abr_1.jpg


استراتوس، ابرهايي ورقه اي يا لايه اي هستند كه تمام آسمان يا بخش وسيعي از آن را مي پوشانند. اين ابرها مجموعه اي پيوسته، و نه مجزا، از ابرهاست كه از واحد هاي مستقل تشكيل نشده است.


http://s2.picofile.com/file/7965793438/abr_4.jpg

 

چنانچه يكي از فرم هاي اساسي ابر (به استثناسي ابرهاي سيروسي) در ارتفاعي بالاتر از ارتفاع معمول خود تشكيل شود، ابر از حالت معمول خود نازك تر بوده و پيشوند آلتو (Alto) به نام آن اضافه مي شود. چنانچه يك ابر توام با بارندگي باشد همراه با نام آن كلمه نيمبوس (Nimbus) نيز به كار برده مي شود. نيمبوس به زبان يوناني به معني باران است. 
تشريح خصوصيات ابرها

با توجه به فرم هاي اساسي ابر، خصوصيات انواع 10 گانه ابرها و علايمي كه براي نشان دادن هر كدام به كار مي رود به شرح زير مي باشد:


1- سيروس ( پَرسا ) (Ci)

ابرهاي سيروس مرتفع ترين انواع ابرها هستند كه معمولا در ارتفاع بالاتر از 10000متري شكل مي گيرند. اين ابرها سفيد، ظريف، و مجزا از هم بوده و در تمام فصول سال مشاهده مي شوند. اغلب به شكل پر، رشته رشته و دم اسبي به نظر مي رسند. به دليل ارتفاع زياد و در نتيجه دماي پايين، ابرهاي سيروس از بلورها يا ورقه هاي نازك يخ درست شده و قطرات آب در آنها ديده نمي شود. 

گاهی اوقات این ابرها به حدی گسترده هستند که از یکدیگر قابل تشخیص نیستند. ابرهای سیروس حدود ۳۰٪ از ابرهای زمین را تشکیل می دهند. این ابرها با عبور دادن نور خورشید از فضا و اجازه ندادن به انعکاس امواج مادون قرمز باعث ایجاد اثر گلخانه ای در سطح زمین می شوند.

 

سيروس رشته اي

http://s4.picofile.com/file/7967105478/h1_1.jpg

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  H1     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   http://s4.picofile.com/file/7967106769/h1off.gif

 

http://s3.picofile.com/file/7967110963/h1_5th.jpg  http://s3.picofile.com/file/7967110749/h1_4th.jpg  http://s1.picofile.com/file/7967110428/h1_3th.jpg  http://s3.picofile.com/file/7967109244/h1_2th.jpg

 

سيروس متراكم

http://s1.picofile.com/file/7967120000/h2_1.jpg

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  H2     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   http://s4.picofile.com/file/7967106769/h1off.gif

 

http://s3.picofile.com/file/7967121177/h2_4th.jpg  http://s1.picofile.com/file/7967120749/h2_3th.jpg  http://s3.picofile.com/file/7967120535/h2_2th.jpg

 

سيروس متراكم از كومونيمبوس

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  H3     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   http://s4.picofile.com/file/7967106769/h1off.gif

 

http://s3.picofile.com/file/7967128923/h3_3th.jpg  http://s3.picofile.com/file/7967128602/h3_2th.jpg

 

سيروس پيشرونده

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  H4     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   http://s4.picofile.com/file/7967106769/h1off.gif

 

http://s3.picofile.com/file/7967137953/h4_2th.jpg

 

2- سيرواستراتوس (پرساپوشنی) (Cs)

ابرهاي سيرواستراتوس نيز ارتفاع زياد دارند و نظير ابرهاي سيروس از بلورهاي يخ تشكيل شده اند. ابرهاي مذكور عموما به صورت تور يا ورقه هاي نازك بوده و قسمت اعظم آسمان را مي پوشانند. ضخامت آنها ممكن است بسيار كم باشد و به آسمان رنگ شيري بدهد.

هاله اي كه اغلب در اطراف خورشيد يا ماه ديده مي شود از ابرهاي سيرواستراتوس درست شده است.

 

ابرهاي سيرواستراتوس رشد زير 45 درجه افق

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  H5     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   http://s4.picofile.com/file/7967106769/h1off.gif

 

ابرهاي سيرواستراتوس رشد بالاي 45 درجه افق

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  H6     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   http://s4.picofile.com/file/7967106769/h1off.gif

 

 

سيرواستراتوس پوشش كل آسمان


http://s2.picofile.com/file/7967168816/h7_1.jpg

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  H7     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   http://s4.picofile.com/file/7967106769/h1off.gif

http://s3.picofile.com/file/7967169672/h7_2th.jpg  http://s1.picofile.com/file/7967170107/h7_3th.jpg  http://s4.picofile.com/file/7967170963/h7_4th.jpg  http://s2.picofile.com/file/7967171498/h7_5th.jpg

 

سيرواستراتوس كه در حال افزايش نيست و كل آسمان را نمي پوشاند.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  H8     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   http://s4.picofile.com/file/7967106769/h1off.gif

3- سيروكومولوس (پرساکومه ای) (Cc)

ابرهاي سيروكومولوس مانند ابرهاي سيروس و سيرواستراتوس، از بلورهاي يخ درست شده و در ارتفاعات بالا فرم مي گيرند. اين ابرها معمولا از تجزيه ابرهاي سيروس و يا سيرواستراتوس به وجود آمده و به صورت توده هاي فلسي شكل كروي كه بخش كوچكي و يا بزرگي از آسمان را پوشانده و هيچ سايه اي ندارند مي باشند. گروهي از ابرهاي سيروكومولوس گاهي به صورت مواج و پاره اي اوقات به صورت نوارهايي در آسمان حركت مي كنند. ترتيب قرار گرفتن هيمن نوارهاست كه به آسمان حالت لكه اي سفيد مي دهد.

سيروكومولوس ها از آب فوق سرد (supercooled water = آب با دماي زير انجماد) و كريستال هاي يخ تشكيل شده است.
سيروكومولوس همراه با ابر سيروس يا ابر سيرواستراتوس. اما سيروكومولوس ابر سيروسي اصلي است.

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  H9     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   http://s4.picofile.com/file/7967106769/h1off.gif

 

    

 

4- آلتواستراتوس (فرازپوشنی) (As)

ابرهاي آلتواستراتوس به صورت ورقه هاي سفيد يا خاكستري يكنواختي هستند كه تمام يا بخش وسيعي از آسمان را پوشانده و بعضي اوقات به صورت نوارهاي عريضي ديده مي شوند. در صورت وجود اين ابرها ممكن است خورشيد اصلا ديده نشود و يا با نوري ضعيف و در شرايطي مه گرفته بتابد. خورشيد مه گرفته (مرطوب) از خصوصيات بارز آلتواستراتوس است. اغلب، اين خورشيد ضعيف ايجاد هيچ گونه سايه اي بر روي زمين نمي كند.

ضخامت ابرهاي آلتواستراتوس بستگي به ارتفاع انها دارد. در ارتفاعات بالا نازك و در ارتفاعات پايين ضخيمترند. آلتواستراتوس ها توليد باران زياد مي كنند. اين ابرها از مخلوط قطرات آب و ذرات يخ درست شده اند. 

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  M1     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   http://s4.picofile.com/file/7967106769/h1off.gif

 

توضيح: آلتواستراتوس نازك (بيشتر لايه هاي ابري نيمه شفاف هستند).

 

http://s3.picofile.com/file/7967662789/m2_1.jpg

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  M2     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   http://s4.picofile.com/file/7967106769/h1off.gif

 

http://s4.picofile.com/file/7967663438/m2_2th.jpg

توضيح: آلتواستراتوس ضخيم، قسمت عمده ابر متراكم است و مانع تابش خورشيد يا ماه مي گردد (نيمبواستراتوس).

 

5- آلتوكومولوس (فرازکومه ای) (Ac)

اين ابرها به صورت جدا از هم، يا گروهي و بيضوي شكل هستند. ابرهاي آلتوكومولوس در دسته هاي جداگانه يا در هم حركت مي كنند. اين ابرها سبب ايجاد سايه خاكستري بر روي سطح زيرين خود مي شوند. نوع ابرهاي پشمي نمونه اي از انواع آلتوكومولوس مرتفع مي باشند.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  M3     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

http://s1.picofile.com/file/7967676127/m3_4th.jpg  http://s2.picofile.com/file/7967675692/m3_3th.jpg  http://s4.picofile.com/file/7967674836/m3_2th.jpg

توضيح: آلتوكومولوس نازك؛ غالبا نيمه شفاف، عناصر ابر زياد تغييرپذير نيست.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  M4     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

  

توضيح: آلتوكومولوس نازك و قطعه قطعه؛ عناصر ابر به طور مداوم در حال تغييرپذيري است و در بيشتر از يك سطح وجود دارد.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  M5     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

http://s3.picofile.com/file/7967696234/m5_2th.jpg  http://s4.picofile.com/file/7967697204/m5_3th.jpg  http://s2.picofile.com/file/7967697846/m5_4th.jpg  http://s2.picofile.com/file/7967698602/m5_5th.jpg


توضيح: آلتوكومولوس نازك در فرم نواري و يا در فرم لايه اي در حال پراكنده شدن در آسمان و معمولا در حال ضخيم شدن.

 

http://s4.picofile.com/file/7967707739/m6_1.jpg

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  M6     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

http://s2.picofile.com/file/7967708595/m6_2th.jpg

 

توضيح: آلتوكومولوس حاصل از پراكنده شدن كومولوس يا كومولونيمبوس.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  M7     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif         

توضيح: آلتوكومولوس دو لايه و يا لايه ضخيم آلتوكومولوس كه افزايش نمي يابد و يا آلتوكومولوس با آلتواستراتوس و يا نيمبوس.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  M8     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

      

توضيح: آلتوكومولوس در شكل كومولوس يا آلتوكومولوس به صورت برجي شكل.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  M9     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

http://s3.picofile.com/file/7967778595/m9_2th.jpg

توضيح: آلتوكومولوس در <<آسمان آشفته>>، معمولا در سطوح مختلف. قطعاتي از سيروس متراكم نيز اغلب وجود دارد.

 

6- كومولوس (کومه ای) (Cu)

ابرهاي كومولوس؛ سفيد رنگ، عظيم، و در تابس تان ها بسيار مواج مي باشند. قسمت زير آين ابرها صاف است، اما بالاي انها بسيار بلند و گنبدي شكل مي باشد. ابرهاي كومولوس در هواي خوب و ملايم ظاهر شده و اغلب پس از يك رگبار تعداد زيادي ابر كوچك كومولوس با گنبدهاي كوچك در آسمان ديده مي شوند. اگر قسمت زيرين اين ابرها به يكديگر برسد يك سطح كاملا صاف را تشكيل مي دهند.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  L1     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

    

توضيح: كومولوس نشان دهنده هواي مناسب با توسعه عمودي كمتر و ظاهرا پهن شده.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  L2     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

    

توضيح: كومولوس با توسعه قابل توجه، داراي رشد عمودي همراه يا بدون همراه ساير كومولوس ها يا استراتوكومولوس ها در همان سطح.

 

7- كومولونيمبوس (کومه ای بارا) (Cb)

كومولونيمبوس از ابرهاي كومولوس كه به صورت تنوره اي با ارتفاعي در حدود 3.2 تا 8 كيلومتر درآمده اند نشات مي گيرد. وقتي به اين ارتفاع برسند توليد باران يا رگبار مي كنند. رعد و برق از خصوصيات اين ابرهاست و به همين دليل ابرهاي كومولونيمبوس را توفان هاي تندري هم مي گويند. چنين ايرهايي به شكل مناره در مي آيند و شكل آنها با ارتفاع گرتن ابر عوض مي شود. در ابر كومولونيمبوس كامل قسمت بالاي ابر بخاطر وجود بادهاي شديد در ارتفاعات بالا پهن شده و در جهت حركت باد قرار مي گيرد به طوري كه نهايتا شكل سندان (Anvil) به خود مي گيرد.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  L3     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

    

توضيح: كومولونيمبوس با راسي فاقد محدوده مشخص، اما به وضوح جز ابرهاي سيروسي يا سنداني شكل نيست؛ همراه با يا بدون ابرهاي كومولوس، استراتوكومولوس و يا استراتوس.

 

8- استراتوكومولوس (Sc)

ابر استراتوكومولوس از توده هاي كروي شكل و مرتب در دسته هاي طويل خاكستري درست شده و بيشتر قسمت هاي آسمان را مي پوشاند. ابرهاي مذكور اغلب از پهن شدن باندهاي ابر كومولوس يا ادامه آلتوكومولوس در ارتفاعات پايين، شكل مي گيرند.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  L4     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

توضيح: استراتوكومولوس كه اغلب با پراكنده شدن ابر كومولوس شكل مي گيرد. كومولوس نيز اغلب وجود دارد.

 

http://s1.picofile.com/file/7967868488/l5_1.jpg

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  L5     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

 http://s1.picofile.com/file/7967868816/l5_2th.jpg  http://s2.picofile.com/file/7967869672/l5_3th.jpg  http://s2.picofile.com/file/7967871284/l5_4th.jpg

توضيح: استراتوكومولوس كه با پراكنده شدن كومولوس شكل نمي گيرد.

 

9- استراتوس (پوشنی) (St)

ابر استراتوس به صورت لايه يا ورقه خاكستري است كه فرم و ساختمان مشخصي ندارد و معمولا تمام آسمان را مي پوشاند. ورقه يكنواخت ابر گاهي اوقات كشيده شده و به صورت تكه هاي كشيده حركت مي كند. اغلب، تشخيص استراتوس پايين و مه مرتفع، مشكل يا غير ممكن است.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  L6     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

    

توضيح: استراتوس يا فراكتواستراتوس، يا هر دو، اما نه فراكتواستراتوس كه هواي بد را به همراه دارد.

 

http://s1.picofile.com/file/7967894187/l7_1.jpg

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  L7     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

توضيح: فراكتواستراتوس و يا آلتوكومولوس كه هواي بد را به همراه دارد.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  L8     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

http://s1.picofile.com/file/7967901612/l8_2th.jpg

توضيح: كومولوس و استراتوكومولوس (كه با پراكنده شدن كومولوس شكل نمي گيرد) با پايه هايي در سطوح مختلف.

 

http://s1.picofile.com/file/7967106020/cloudcode.gif  L9     http://s3.picofile.com/file/7967106448/symbol.gif   

 

    http://s2.picofile.com/file/7967917418/l9_4th.jpg  http://s1.picofile.com/file/7967918488/l9_5th.jpg
   

توضيح: كومولونيمبوس با دارا بودن ابرهاي فيبري يا ابرهاي سيروسي در راساغلب سنداني شكل همراه با و يا بدون كومولوس، استراتوكومولوس و استراتوس.

 

ابرهاي ماماتوس Mammatus cloud (يا ماماتوكومولوس mammatocumulus) ا(Mc)

این ابرهای شگفت انگیز و جالب معمولاً با رعد و برق های شدید همراه است. وقتی این نوع ابرها ظاهر می شوند، معمولاً نشان دهنده ی یک طوفان سنگین و سخت است. این ابرها به صورت خوشه ای و انبوه ظاهر می شوند. معمولاً قطر هر خوشه ی آن به طور متوسط 1-3 کیلومتر و طول آن به طور متوسط 5.0 کیلومتر است.

ک خوشه ی آن می تواند به طور متوسط 10 دقیقه طول بکشد تا عبور کند، اما کل خوشه ی ماما می تواند از 15 دقیقه تا چند  ساعت متغییر باشد.

آنها معمولا از یخ تشکیل شده اند، اما می تواند ترکیبی از یخ و آب مایع نیز باشد.

این نوع ابرها در سطح زیرین مرکز دیگر ابرها تشکیل می شوند. ابرهایی هستند که همیشه با شرایط جوی ناپایدار و اغلب توفانی همراه می شوند. شکل ظاهری این ابرها حاصل کیسه هایی از هوای سرد اشباع شده است که به سرعت از سطح ابرهای طوفان زا پایین می آید و تصویری مانند برآمدگی های مواج در قسمت زیرین ابر ایجاد می کند.

اين ابرها همچنين با نام ابرهاي پستاني يا سينه اي ناميده مي شوند. واژه mammatus از كلمه لاتين mammaبه معناي پستان يا سينه گرفته شده است.

این پدیده ی جالب بسیار نادر است و باید شانس داشته باشید تا در یک تهدید هواشناسی این ابرهای عجیب و زیبا را ببینید.

 

          

 

تورنادو ها (Tornadoes)

گردباد (سیاه‌باد) (Tornado) شدیدترین و در مقیاس خود ویرانگرترین آشفتگی جوی است. اما این پدیده بسیار کوچکتر از آن است که بتوان روی نقشه‌های استاندارد هواشناسی آن را یافت.

قطر این پدیده بین کمتر از 100 متر تا حدود یک کیلومتر متغیر است. این توفندهای چرخنده و غرش کننده، هنگامی که در سطح زمین حرکت می‌کنند می‌توانند سرعت باد در حال دوران را به 500 کیلومتر در ساعت برسانند. میانگین سرعت افقی این توفان‌ها 50 کیلومتر در ساعت است و تنها چند کیلومتر را طی طریق می‌کنند. اما بوده‌اند توفان‌هایی که پس از طی 100 کیلومتر بازهم فعال بوده‌اند.

گردبادها همیشه در اثر ناپایداری بیش از حد در جو به وجود می‌آیند. دو توده هوا با دما و رطوبت گوناگون با یکدیگر برخورد می‌کنند و لایه هوای گرم زیر لایه هوای سردتر جای می‌گیرد. هوای گرم معمولا به طرف بالا صعود می‌کند و ضمن صعود دمای خود را از دست می‌دهد و قطرات آب را می‌سازد که به صورت باران بر زمین فرو می‌ریزند. اما اگر باد جانبی پدید آید که هوای گرم در حال صعود را منحرف کند، هوای گرم با سرعتی حدود 450 کیلومتر بر ساعت شروع به چرخش حول محور خود می‌کند و بصورت پی در پی سرعت چرخش بیشتر و شعاع آن کمتر می‌شود. در چنین هنگامه‌ای، آهنگ کاهش دما با ارتفاع در محیط زیاد است.

گردباد نخست همانند ابر قیفی شکل funnel cloud نمایان می‌شود که از کف ابر کومولونیمبوس Cb به ویژه ماماتوس به سوی پایین گسترش یافته است. پس از آنکه این قیف با زمین تماس پیدا کرد ویرانی را آغاز نموده و ذرات را به درون خود می‌مکد، و حتی اشیاء سنگین را از روی زمین بلند نموده چند صد متر دورتر می‌اندازد.

به جز بادهای شدید و توانمندی که این پدیده تولید می‌کند، ویرانی ساختمان‌ها تا حدی در اثر انفجار همراه با این پدیده است. فشار جو ممکن است در زمان کمتر از یک دقیقه بیش از 50 میلی بار کاهش یابد. اختلاف فشار زیاد میان داخل ساختمان بسته و جو خارج آن، باعث انفجار شده و ممکن است دیوارها و سقف ساختمان را به سوی خارج پرتاب کند.

بزرگترین منطقه گردباد خیز جهان من طقه موسوم به كوچه گردبادها (Tornado alley) در منطقه میسی‌سیپی است و سالانه میانگین 200 تورنادو در آن رخ می‌دهد.

 

      

 

ابر ديوار (Wall Cloud)

ابر ديوار،شكل گيري ابر همراه با طوفان هاي تندري مي باشد. آن يك تاريكي گرفتگي مشخص پايه ابر ويژه زير ناحيه بدون باران يك ابر كومولونيمبوس، كه نشان دهنده ناحيه اوليه و قوي ترين جربانات صعودي كه نسبت به محيط پيرامون پايه ابر در ارتفاعات پايين تر به درون ابر همگرا مي شود. 

گاهي اوقات ديده مي شود كه اغلب ابر ديوار چرخان مي شود. يك ابر ديوار چرخان ناحيه اي از طوفان تندري ست كه تمايل زيادي به ايجاد ترنادوها داشته و اكثريت قريب به اتفاق ترنادوهاي سخت مي باشند.

 ابرهاي آكروس (Arcus cloud)

يك ابر آكروس، آرايش ابر ارتفاع پائين و افقي مي باشد. ابرهاي رول (Roll clouds) و ابرهاي طاقچه اي (shelf cloud) دو نوع معمول ابرهاي آكروس مي باشند. 

ابرهاي طاقچه اي، يك ابر آكروس پائين، افقي و گوه شكل مي باشد. ابر طاقچه اي به پایه ابر مادر که معمولا یک طوفان تندري است، ضميمه مي باشد، اما می تواند بر روی هر نوع از ابرهای همرفتی تشکیل شود. افزایش حرکت ابر اغلب می توان در بخش برجسته (بيروني) ابر طاقچه اي دیده شود، در حالی که قسمت زیرین اغلب آشفته و باد زده به نظر می رسد. سرمايش و فرو رفتن هوا از فروباد ابر طوفان به سوي سطح زمين پهن مي كند، با لبه حمله بنام تندباد جبهه (gust front).اين برون ريزي جريان هاي هواي گرم به درون فراباد طوفان كشيده شده است. به طوري هواي خنك پائيني هواي گرم مرطوب را بالا مي برد، آبشان متراكم شده و توليد يك ابر، كه اغلب با بادهاي متفاوت در بالا و پائين مي غلتند (برش باد).

افراد با ديدن ابر طاقچه اي ممكن است باور كنند كه يك ابر ديوار را مشاهده نموده اند. اين احتمالا اشتبا ست چرا كه به يك ابر طاقچه اي نزديك شوند به نظر ميرسد كه از ديواري از بار شكل گرفته باشد. ابر طاقچه اي معمولا درلبه حمله طوفان ديده مي شود، و یک ابر دیوار معمولا در پشت طوفان خواهد بود.

يك جبهه تند باد سريع و قوي، سبب مي شود پائين ترين قسمت لبه حمله يك ابر طاقچه اي ناهموار شده و آستري از ابرهاي فراكتوس بالارونده باشد. در يك حالت شديد  گردابه های در امتداد لبه وجود خواهند داشت، باچرخاندن توده ها بوران که ممکن است به زمین برسد و یا همراه با برخواستن گرد و غبار باشد. يك ابر طاقچه ايبسیار پائين همراه با این علائم بهترین شاخص که یک توفان باد بالقوه خشونت آمیز در حال نزدیک شدن است.یک نمونه افراطی از این پدیده تقریبا شبیه یک گردباد به نظر می رسد و به عنوان gustnado شناخته شده است.


 

نوعی ابر بسیار جالب و عجیب هر ساله در فصل بهار در خلیج کارپنتاریای شمال استرالیا در ساعات اولیه صبح تشکیل میشود که شبیه رول یا استوانه است! این نمونه از ابر به ندرت در جاهای دیگر دیده شده است. طول این ابر به 1000 کیلومتر میرسد و ارتفاع آن بین یک تا دو کیلومتر است و با سرعت 60 کیلومتر در ساعت حرکت میکند. بهترین مکان برای مشاهده این ابرها محله Burktaun شهر استرالیاست و بهترین زمان در سراسر ماه های سپتامبر و اکتبر (بهار استرالیا) میباشد. دیدن چنین صحنه ای واقعا هیجان انگیز است!

این ابرهای نادر طولانی ممکن است نزدیک جبهه های هوای سرد تشکیل شوند . به طور خاص این ابرها پیش از طوفانهای سرد با افزایش رطوبت هوای گرم به سرد در زیر نقطه شبنم تشکیل میشوند .و به همین دلیل است که شکل این ابرها اینگونه است . 

وقتی این اتفاق می افتد ابرها به صورت یکنواخت در امتداد یک جبهه گسترده میشوند و  ابر رول را تشکیل می دهد. ابرهای رول در واقع ممکن است گردش هوا در امتداد محور افقی از ابر باشند . ابرهای رول در نگاه اول ممکن است تصوری تولید شده به وسیله جلوه های ویژه گرافیکی به نظر برسند . بر خلاف سایر ابرها میبینید که ابر رول به طور کامل از ابر cumulonimbus که نقش پدر و مادر برای این ابر را دارند جدا شده است.

 

 

    

 

ابرهاي موجي (Wave Clouds)

ابرهای موجي ابرهای آلتوكومولوس M4 هستند. اين ابرها نتيجه امواج ایستا اتمسفري به نام کلوين-هلمهوتز (Kelvin-Helmholtz) مي باشد. در چنين شرايطي، لايه هاي افقي هوا با سرعت‎هاي مفاوت روي يکديگر مي‎لغزند و طي همان پديده‏اي که باعث پديد آمدن موج هاي دريا مي‎شوند، موج‎هايي از ابر را پديد مي‎آورند.

زمانی که یک لایه سریع بر فراز یک لایه آهسته تر حرکت می کند، بالا كشيده شده و ایجاد یک شکل حلقه مانند مي كند.

 

منابع:

دانشنامه ويكي پديا / ابر پرسا 

تبيان / ابرهای قلمبه ی ماماتوس، ترجمه: مهدیه زمردکار

- تكنيك هاي اقليم شناسي، دكتر منوچهر فرج زاده (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس)

همشهري آنلاين ، گردباد، پیچند، تورنادو چیست؟ 

goldpars، ابرهای رول پدیده ای نادر از هواشناسی

شگفتي ها، ابر نادر و شگفت انگیزی به نام ابر رول

 

JetStream - Online School for Weather/ NWS Sky Watcher Chart

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
نقشه های فعلی جو

صدای باران زیباترین ترانه خداست که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند؛ نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم!؟


حرکت بادهای کره زمین

پرتال سایتهای هواشناسی

انیمیشن ابرهای 24 ساعت گذشته


 

پیش بینی 5 روزه برای گراش.
پیش بینی فصلی

.

http://www.cosie-sip.ynu.ac.jp/wp-content/themes/ynu/img/logo_jam.png

Image result for ECMWF

  

    http://wmc.meteoinfo.ru/templates/meteoinfo/images/inner_logo_en.gif   
logo
http://www.metoffice.gov.uk/webfiles/1502355553835/images/mo_logo_white_background.png
Image result for wmic SEOUL
http://www.cptec.inpe.br/~rwww1/common/img/logo_cptec.png
.